Spørretimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Om hvordan man vil kunne få et bedre og eventuelt billigere tilbud ved konkurranseutsetting av flere jernbanestrekninger, når man tilnærmet skal drifte slik man gjør i dag

Datert: 25.02.2016
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 02.03.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Regjeringen er nå i ferd med å forberede konkurranseutsetting av flere jernbanestrekninger i Norge. De første to pakkene skal ut på anbud i 2017 med oppstart fra desember 2018. Togmateriellet skal leies ut av et statlig selskap, og man forutsetter at de ansatte blir en del av virksomhetsoverdragelsen, og at de beholder sine rettigheter. Alle kan leie dagens verksted på like vilkår.

Hvordan vil man kunne få et 'bedre' og eventuelt billigere tilbud når man tilnærmet skal drifte slik man gjør i dag?


Les hele debatten