Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til kultur- og likestillingsministeren

Datert: 25.02.2016
Spørsmålet er trukket tilbake

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Biodiesel kommer nå på markedet i Norge som et klimanøytralt og mindre forurensende alternativ til fossil diesel. Flere av biodieselproduktene hevdes imidlertid å være basert på store andeler reststoff fra palmeolje (PFAD). Miljødirektoratets klassifisering av PFAD som restfraksjon medfører at bærekraftkravene til råstoffet er svake.

Hva gjør statsråden for å sikre at biodiesel i Norge er bærekraftig produsert og sporbar, så enhver trygt kan velge biodiesel framfor fossil diesel?


Les hele debatten