Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden er enig med direktøren ved Helse Nord i at det å fremsette påstander om fryktkultur ved sykehus, uten at de er mer konkrete, er alvorlig, og vil ramme hele virksomheten og svekke ledelsen

Datert: 25.02.2016
Besvart: 02.03.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Helseministeren har instruert sykehusledere i Norge om at de hverken skal skjønnmale eller bortforklare problemer med varsling. Direktør i Helse Nord har etter dette i innlegg på foretakets hjemmesider forlangt dokumentasjon på at det finnes en fryktkultur ved sykehus. Han hevder at å framsette slike påstander, uten at de er mer konkrete, er svært alvorlig, og vil ramme hele virksomheten, og svekke ledelsen som ivaretar et viktig samfunnsoppdrag.

Er statsråden enig i disse påstandene?


Les hele debatten