Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

Om hvorvidt statsråden kan forsikre om at varig vern betyr at vassdragene er vernet mot kraftutbygging i all fremtid

Datert: 10.03.2016
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 16.03.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): I Dagsrevyen 9. mars foreslo stortingsrepresentant Henrik Asheim fra Høyre å oppheve varig vern av enkelte vassdrag. I fjor sa statsråd Sundtoft til Adresseavisen: 'Vernede vassdrag utgjør både enkeltvis og i sum store natur- og miljøverdier. Regjeringen satser på å øke produksjonen av regulerbar kraft i Norge på andre måter enn ved å bygge kraftverk i vassdrag som omfattes av verneplanen.'

Deler statsråden dette synet, og kan han forsikre om at varig vern betyr at vassdragene er vernet mot kraftutbygging i all fremtid?


Les hele debatten