Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Om hva statsråden har tenkt å gjøre for å bedre situasjonen for flyktninger med funksjonsnedsettelser, som er lite verdig, både for samfunnet og for den enkelte

Datert: 30.03.2016
Besvart: 06.04.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Statsråden avviste i januar at Norge burde ta imot en større andel flyktninger med funksjonsnedsettelser, til tross for at disse er blant de mest utsatte i krigs- og konfliktområder og har et særlig krav på beskyttelse etter FN-konvensjonen. Hun sa samtidig at vi må bli bedre til å bosette de få som kommer hit. De blir ofte værende i mottak lenge, fordi kommunene vegrer seg for å ta dem imot.

Hva har statsråden tenkt å gjøre for å bedre denne situasjonen, som er lite verdig, både for samfunnet og for den enkelte?


Les hele debatten