Muntlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Om hva som er sysselsettingseffekten av skattekuttene som regjeringen har gjennomført så langt

Datert: 30.03.2016
Besvart: 30.03.2016 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Mitt spørsmål går til finansministeren.

Fra denne talerstolen har det gjentatte ganger blitt etterlyst mer handlekraft fra regjeringen i møte med økt arbeidsledighet og svakere jobbvekst, og i dag blir ikke noe unntak. Til nå har regjeringen kuttet skattene med nær 20 mrd. kr – mest for dem som har mest fra før – og regjeringen har begrunnet den prioriteringen med at dette skal gi økt verdiskaping og sysselsetting.

Onsdag før påske påpekte Arbeiderpartiet at regjeringen har brukt 50 mill. kr om dagen på skattekutt siden de inntok regjeringskontorene, samtidig som det har blitt 45 nye arbeidsledige hver eneste dag. Og mens de fleste av oss har vært på påskeferie, har det tikket inn nye meldinger om oppsigelser. Den 22. mars kom beskjeden om at Maersk må si opp 70 riggarbeidere, og i går kom meldingen om at rederiene tror at 1 200 rederijobber vil forsvinne i løpet av 2016.

Arbeiderpartiet mener at en kraftigere satsing på kompetanse og på infrastruktur ville vært langt viktigere for økonomien på lengre sikt enn regjeringens skattekutt, og vi mener også – det bør ikke være noen overraskelse for finansministeren – at mer målrettede, kraftfulle tiltak for å avhjelpe situasjonen på Sør-Vestlandet må iverksettes med en gang.

Før påske ba representanten Gahr Støre statsminister Erna Solberg om et anslag på sysselsettingseffektene av regjeringens skattekutt. Det spørsmålet ble ikke besvart. Derfor retter jeg det samme spørsmålet til finansministeren: Hva er sysselsettingseffekten av de skattekuttene som regjeringen har gjennomført så langt?


Les hele debatten