Muntlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

Om statsråden kan bekrefte at han har et eget ansvar for å følge opp regjeringens forventning til Statoils arbeid med samfunnsansvar, og klargjøre om næringsinteresser har gått på bekostning av menneskerettigheter i Angola

Datert: 30.03.2016
Besvart: 30.03.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Mitt spørsmål går til olje- og energiministeren.

En samlet utenrikskomité oppsummerte i innstillingen til Meld. St. 10 for 2014–2015, Muligheter for alle – menneskerettigheter som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken, blant mye annet at:

«Næringsinteresser må ikke gå på bekostning av menneskerettigheter.»

Stortinget har også vært meget klar på at korrupsjon ikke må være en del av norske selskapers virksomhet i utlandet.

Så har Norge og Statoil i en årrekke drevet oljevirksomhet i Angola og tjent mye penger der. I den samme perioden har menneskerettighetssituasjonen, korrupsjonssituasjonen og styresett i Angola ikke gått i riktig retning.

Statsråden har fått en rekke spørsmål om hvor det er blitt av store midler som Statoil har investert i og betalt i signaturbonus til teknologiselskaper, sosiale prosjekter osv. i Angola. Disse pengene er som kjent borte og ikke ettersporbare. Statoil har innrømmet at selskapene ikke har stilt spørsmål om dette.

Statsråden er sitert i Dagbladet den 7. mars på, etter en rekke spørsmål fra media:

«Jeg har klare forventninger til at Statoil arbeider systematisk med sitt samfunnsansvar, hvor arbeidet mot korrupsjon er svært viktig. Det er Statoil som har ansvaret for å følge opp forventningene».

I regjeringens egen handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter står det:

«Oppfølgingen av selskapenes arbeid med menneskerettigheter og samfunnsansvar skjer gjennom eierdialogen i kvartalsmøter og/eller i årlige møter om samfunnsansvar. I forbindelse med særskilte saker kan det altså være aktuelt med ytterligere oppfølging av selskapene.»

Regjeringen har altså et eget ansvar for å følge opp forventningene ved statens forretningsvirksomhet, og spørsmålet til statsråden blir da: Kan statsråden bekrefte at han som en del av regjeringen gjennom eierdialogen med Statoil har et eget ansvar for å følge opp regjeringens forventning til Statoils arbeid med samfunnsansvar, og klargjøre om næringsinteresser har gått på bekostning av menneskerettigheter i Angola?


Les hele debatten