Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

Om fiskeriministerens utsagn i Bergens Tidende om Havforskningsinstituttet og rammevilkår for næringen

Datert: 06.04.2016
Besvart: 13.04.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Statsråden kom med følgende utsagn i Bergens Tidende 1. april 2016: 'Politikerne har lagt rammevilkårene for hvordan denne næringen skal vokse, og HI skal dele ambisjonene for de vedtakene.' 'HI skal legge til grunn at det er forsvarlig, og da må de lage modeller som gjør det forsvarlig å nå de målene.'

Hvorfor ønsket ikke fiskeriministeren å trekke tilbake disse konkrete utsagnene i Bergens Tidende da temaet var til debatt i Stortinget 5. april?


Les hele debatten