Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

Om å styrke vår posisjon som verdensledende innen marin næring og forskning, og sikre at styrking av forskningsklyngen blir et hovedmål for arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for samlokalisering av forskningsmiljøene i Bergen

Datert: 17.03.2016
Besvart: 13.04.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Norge er en ledende global aktør innen marin næring og forskning. Det pågår nå en konseptvalgutredning (KVU) for samlokalisering av forskningsmiljøene i Bergen. Det er uklart hvordan premissene for forskningen blir vektlagt i dette arbeidet. Fiskeriministeren svarer den 24. februar at det ikke er et krav i KVU om samlokalisering, selv om et samlet FoU-miljø i Bergen ønsker det, og mener det vil styrke vår posisjon som verdensledende.

Hvordan vil statsråden sikre at styrking av forskningsklyngen blir et hovedmål for KVU-arbeidet?


Les hele debatten