Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden meiner at det er i tråd med Stortinget sitt vedtak at Helse Møre og Romsdal HF har vedtatt å ikkje innføre stadleg leiing

Datert: 07.04.2016
Besvart: 13.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): I Nasjonal helse- og sjukehusplan vedtok Stortinget at stadleg leiing skal vere hovudregelen på norske sjukehus. Helse Møre og Romsdal HF har vedtatt å ikkje innføre stadleg leiing.

Meiner statsråden at det at eit heilt føretak ikkje innfører stadleg leiing på nokon av sine sjukehus, er i tråd med Stortinget sitt vedtak, og vil statsråden gripe inn overfor dei føretak som ikkje innfører stadleg leiing på sine sjukehus?


Les hele debatten