Muntlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

Om hvorfor regjeringen bruker så lang tid på å komme til Stortinget med viktige næringspolitiske saker, som industrimeldingen og bioøkonomistrategien, i tider der det er et ekstra stort behov for en aktiv næringspolitikk for å redusere arbeidsledighet og skape verdier og nye arbeidsplasser

Datert: 06.04.2016
Besvart: 06.04.2016 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Botten (A)

Spørsmål

Else-May Botten (A): Mitt spørsmål går til næringsministeren.

Norsk økonomi er i en krevende situasjon, og vi har rekordhøy arbeidsledighet. Nå trengs en regjering som skjønner at vi må ha en aktiv næringspolitikk. Før valget i 2013 snakket regjeringspartiene mye om at de skulle komme med nye ideer og bedre løsninger, men hvor ble disse av?

Regjeringen somler med å levere i næringspolitikken. Allerede i 2014 utfordret jeg næringsministeren på om regjeringen hadde en plan for å møte den dramatiske situasjonen vi så tegn til i leverandørindustrien. Statsråden ville vente og se. Siden den tid har pilene bare pekt én vei. Når det gjelder permitteringsreglene, har regjeringen slept føttene etter seg før det endelig kom endringer, og det på en hviledag. Næringsministeren er forbausende passiv. Hvor blir det av industrimeldingen Stortinget bestilte for over et år siden? Hvor blir det av bioøkonomistrategien Stortinget ba regjeringen legge fram i fjor? Nå er vi i april, og disse sakene lar fortsatt vente på seg.

I Arbeiderpartiet laget vi en industristrategi med en rekke gode forslag. Hvis regjeringen mangler nye ideer, er de velkomne til å ta en kikk på denne. Vi la 125 mill. kr inn i vårt alternative statsbudsjett til satsing på bioøkonomien. Reiselivsmeldingen skrives nok i ledige stunder, men når blir den ferdig?

De nye løsningene ser ut til å vente på seg, mens en rekke folk må stille seg i ledighetskøer. Nå kom varsel om 500 nye oppsagte i Aibel, 700 i oljeselskapet FMC og tredje runde med oppsigelser i National Oilwell. Det er nå stort behov for konkrete tiltak på kort og lang sikt.

Hvorfor bruker regjeringen så lang tid på å komme til Stortinget med alle disse viktige næringspolitiske sakene, i tider der det er et ekstra stort behov for en aktiv næringspolitikk for å redusere arbeidsledighet, skape verdier og skape nye arbeidsplasser?


Les hele debatten