Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om stor ledighet på Sørlandet, og hva statsråden vil svare KS Agder, med henvisning til en detaljert liste fra kommunene til regjeringen med ca. 1,2 mrd. kroner i prosjekter som kan iverksettes som motkonjunkturtiltak

Datert: 20.04.2016
Besvart på vegne av: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 27.04.2016 av næringsminister Monica Mæland

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Sørlandet er hardt rammet av stor ledighet, og det er stort behov for tiltak på kort sikt. Regjeringen har frem til nå inntatt en passiv holdning til denne prekære situasjonen. Under finanskrisen la Stoltenberg-regjeringen fram en tiltakspakke for kommunene med motkonjunkturtiltak, noe som var svært vellykket. Fylkesstyret i KS Agder, som nå er bekymret, sendte 15. april en detaljert liste fra kommunene til regjeringen med ca. 1,2 mrd. kroner i prosjekter som kan iverksettes som motkonjunkturtiltak.

Hva vil statsråden svare KS Agder?


Les hele debatten