Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til næringsministeren

Om hvorfor ikke regjeringen vil bli med på miljøteknologiordningssatsingen, med henvisning til Aps alternative budsjett

Datert: 21.04.2016
Besvart: 27.04.2016 av næringsminister Monica Mæland

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Norge har gode forutsetninger for å bli en viktig leverandør av miljøteknologiske løsninger. I Arbeiderpartiets alternative budsjett foreslo vi å bevilge 1 mrd. kroner til miljøteknologiordningen, 116 mill. kroner mer enn regjeringens budsjettforslag. Arbeidsledigheten i Norge er nå den høyeste på over 20 år. Sør-Vestlandet er hardt rammet. Situasjonen krever politisk handling.

Med dette bakteppet, hvorfor vil ikke regjeringen bli med på denne miljøteknologiordningsatsingen?


Les hele debatten