Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hvorvidt mer byråkrati og kutt på 300 mill. kroner er virksomme tiltak for å skape arbeidsplasser raskt i Agder

Datert: 21.04.2016
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart på vegne av: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 27.04.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Ledigheten i Agder øker. Flere yrkesgrupper rammes. Regjeringen bruker 20 mill. kroner på å sentralisere og byråkratisere ordningen med regionale utviklingsmidler og kutter dem med 300 mill. kroner mens gryteklare prosjekter i Agder står i kø. Fengsler i Mandal og Froland, oppgradering av skoler i Vennesla og Flekkefjord, lokale veier i f.eks. kunne gitt lokale arbeidsplasser raskt.

Mener statsråden at mer byråkrati og kutt på 300 mill. kroner er virksomme tiltak for å skape arbeidsplasser raskt i Agder?


Les hele debatten