Spørretimespørsmål fra Jette F. Christensen (A) til næringsministeren

Om hvorfor ikke regjeringen vil støtte Ap i at staten skal bruke sin forbrukermakt og i en overgangsfase dekke merkostnader ved bruk av ny teknologi i fergeanbud, med bakgrunn i at det kan bidra til aktivitetsøkning og flere arbeidsplasser

Datert: 21.04.2016
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 27.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jette F. Christensen (A)

Spørsmål

Jette F. Christensen (A): Maritim næring er særlig rammet av redusert aktivitet offshore. Dersom skip som bestilles til norsk fergetransport og nærskipsfart tar i bruk ny teknologi, kan det bidra til aktivitetsøkning i den norske maritime klyngen. Altså mer miljøvennlig teknologi, større inntjening og flere arbeidsplasser på en gang. Arbeiderpartiet vil at staten skal bruke sin forbrukermakt og i en overgangsfase dekke merkostnader ved bruk av ny teknologi i fergeanbudet.

Hvorfor vil ikke regjeringen støtte dette?


Les hele debatten