Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

Om hva som er grunnen til at Røe Isaksen og Høyre går imot de nye, store satsingene og reformene som kan hjelpe elever i skolen til å fullføre, med bakgrunn i den økte ungdomsledigheten

Datert: 27.04.2016
Besvart: 27.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Siden Høyre og Fremskrittspartiet tiltrådte i regjering i 2013, har arbeidsløsheten i Norge økt dramatisk, med 50 pst. flere ledige. 134 000 nordmenn er nå uten jobb. Det er det høyeste tallet på 23 år. Ungdom rammes hardest, det er ungdomsledigheten som øker mest – ungdom som møter voksenlivet uten mulighet til å få seg jobb, inntekt og klare seg selv.

Nær halvparten av dem som ble arbeidsløse i fjor, hadde kun grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Samtidig går hver fjerde ungdom ut av skolen uten fullført videregående skole. Det er 15 000 nye ungdommer for hvert kull som stiller bakerst i arbeidsløshetskøen.

Det kreves kraftfull innsats og nytenkning for å sørge for at mange flere kan lykkes i skolen og få den kompetansen som trengs i et veldig tøft arbeidsmarked. I denne situasjonen er det kunnskapsministeren går ut og sier at tiden for de store reformene er over. På tross av at Høyre og Fremskrittspartiet bruker mer oljepenger enn noen regjering før dem, har de ikke råd til å satse, ifølge Røe Isaksen.

Arbeiderpartiet er dypt uenig. Dessverre får Høyre og Fremskrittspartiet her i salen flertall for å stoppe våre forslag til nye reformer. Da vi foreslo 33 tiltak for å reformere yrkesopplæringen og gi flere lærlingplass, stemte Høyre og Fremskrittspartiet det ned. Da vi foreslo å øremerke støtten til skolehelsetjenesten, øke innsatsen mot mobbing og gjøre alle elever trygge, stemte Høyre og Fremskrittspartiet det ned. Når vi foreslår en ny stor reform med tidlig innsats i skolen, en lese-, skrive- og regnegaranti, slik at alle starter skoleløpet godt, stemmer Høyre og Fremskrittspartiet det ned.

Hva er grunnen til at Røe Isaksen og Høyre går imot disse nye, store satsingene og reformene som kan hjelpe elever i skolen til å fullføre?


Les hele debatten