Spørretimespørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

Om kva tiltak statsråden vil setja i verk for å styrka sjøtryggleiken for fritidsfartøy, og om ein vil vurdera ei eiga «ulukkesgruppe» som eitt av grepa

Datert: 03.05.2016
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 11.05.2016 av næringsminister Monica Mæland

Magne Rommetveit (A)

Spørsmål

Magne Rommetveit (A): I grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan 2018-2029 kjem det fram at 476 personar har omkome i samband med bruk av fritidsfartøy i perioden 2002 til 2015. Me har gjennom fleire år heldigvis opplevd markant nedgang i talet på drepne og hardt skadde i biltrafikken.

Kva tiltak vil statsråden setja i verk for å styrka sjøtryggleiken for fritidsfartøy, og vil statsråden, som fleire fritidsbåtorganisasjonar har peika på, vurdera ei eiga 'ulukkesgruppe' som eitt av grepa for å betra tryggleiken for dei som ferdast i fritidsbåt?


Les hele debatten