Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

Om hvordan statsråden vil sørge for at butikkene ikke fortsetter å bryte lov om helligdag og helligdagsfred, og at det ikke utvikles en rettstilstand på kant med dagens lov

Datert: 04.05.2016
Besvart: 11.05.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): I det siste er det avdekket at flere dagligvarekjeder bryter lov om helligdag og helligdagsfred, ved på ulike måter ikke å forholde seg til reglene for søndagsåpne butikker.

Hvordan vil statsråden sørge for at butikkenes lovbrudd ikke fortsetter, og at det ikke utvikles en rettstilstand på kant med dagens lov, som det heller ikke er flertall for i Stortinget?


Les hele debatten