Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Om statsråden vil sørge for at stortingsmeldingen om avfallspolitikk og sirkulær økonomi blir fremmet før en langsiktig plan for uorganisk farlig avfall og et eventuelt nytt deponi bestemmes

Datert: 04.05.2016
Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren
Besvart: 11.05.2016 av næringsminister Monica Mæland

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Miljødirektoratet anbefaler Dalen gruver i Brevik som deponi for farlig organisk avfall. Stortinget venter på en stortingsmelding om avfallspolitikk og den sirkulære økonomien, som skal gjennomgå avfallspolitikken og hvordan man best kan redusere mengdene farlig avfall og resirkulere.

Vil statsråden sørge for at stortingsmeldingen om avfallspolitikk og sirkulær økonomi blir fremmet før en langsiktig plan for uorganisk farlig avfall og et eventuelt nytt deponi bestemmes?


Les hele debatten