Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvilke tiltak statsråden vil sette inn for at vi skal kunne ha mulighet til å oppdage og behandle lungekreft tidligst mulig i risikogruppen av tidligere asbesteksponerte arbeidere

Datert: 04.05.2016
Besvart: 25.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Vi er nå inne i en tidsperiode (2010-2020) hvor asbestarbeidere med eksponering før 1980, mens bruk av asbest ennå var utbredt, har økt fare for å bli rammet av lungekreft, anslagsvis 200-400 tilfeller årlig. Tidlig oppdagelse er helt avgjørende for muligheten til å behandle lungekreft. Organisert CT-screening av tidligere asbesteksponerte arbeidere er etablert i flere land.

Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for at vi skal kunne ha mulighet til å oppdage og behandle lungekreft tidligst mulig i denne risikogruppa?


Les hele debatten