Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til kulturministeren

Om hvorfor statsråden vil skape ny usikkerhet og bruke ressurser på en utredning av helligdagsfredloven kort tid etter den forrige, da det store flertallet ønsker å beholde søndag som en annerledesdag og verken arbeidsgivere eller arbeidstakere i bransjen ønsket å søndagsåpne flere butikker

Datert: 26.05.2016
Besvart: 01.06.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Det store flertallet i Norge ønsker å beholde søndagen som en annerledesdag. Da regjeringen for 2 år siden ville liberalisere helligdagsfredloven, fikk den klar beskjed om at verken arbeidsgivere eller arbeidstakere i bransjen selv ønsket å søndagsåpne flere butikker. Likevel har statsråden signalisert at hun ønsker å utrede loven på nytt.

Hvorfor vil statsråden skape ny usikkerhet og bruke ressurser på en utredning kort tid etter den forrige, i stedet for å sørge for at dagens lovverk overholdes og håndheves?


Les hele debatten