Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om at mange barn lever med daglige fysiske, psykiske og seksuelle overgrep, og når statsråden vil kreve av politiet at loven om avhør innen 14 dager oppfylles, da det er få ting, om noe, i et samfunn som er viktigere enn å beskytte sine barn

Datert: 26.05.2016
Besvart: 01.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Få ting, om noe, er viktigere for et samfunn enn å beskytte sine barn. Likevel lever mange barn med daglige fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. Arbeiderpartiet har øremerket 60 mill. kroner til økt etterforskningskapasitet i politiet i årets budsjett. Vår regjering innførte Barnehus i Norge, og vi stod i front for loven om avhør innen 14 dager. Nå er det snart 3 år siden statsråden tok over ansvaret for disse barna. Fortsatt er ikke lovens krav nådd.

Når vil statsråden kreve av politiet at loven oppfylles?


Les hele debatten