Spørretimespørsmål fra Jette F. Christensen (A) til finansministeren

Datert: 26.05.2016
Spørsmålet er trukket tilbake

Jette F. Christensen (A)

Spørsmål

Jette F. Christensen (A): At nåværende generasjoner ikke skal bruke opp alle ressursene for fremtidige generasjoner er en god solidarisk verdi i Norge. Følgelig må oljeinntektene innfases gradvis og forsiktig. Regjeringens ekspertutvalg anbefaler en økning på om lag 5 mrd. kroner per år. Regjeringen har imidlertid fra dag én lagt seg på et fem ganger høyere nivå. Utvalgslederen sier regjeringens pengebruk 'ikke er bærekraftig', 'definitivt ikke en bane vi vil anbefale', og at 'det kan ikke fortsette slik'.

Hvorfor tar ikke statsråden advarslene på alvor?


Les hele debatten