Muntlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

Om når vi vil få se en oljeminister som tar tak i situasjonen for leverandørindustrien, og leverer tiltak som gir økt aktivitet og sikrer kapasitet og kompetanse i den tunge situasjonen som er for hele bransjen i disse dager

Datert: 30.03.2016
Besvart: 30.03.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Mitt spørsmål går til olje- og energiministeren.

I Dagens Næringsliv i dag sier statsministeren at folk nå «ser resultatene av regjeringens politikk». I mitt hjemfylke har ledigheten økt med 35 pst. det siste året. På Stord, som er en viktig industrikommune, er 6 pst. av arbeidsstokken helt ledig. Over 100 offshore serviceskip ligger i bøyene, og til sommeren vil halvparten av de norske riggene ligge i opplag. Vi ser på Vestlandet at krisen i leverandørindustrien sprer seg til andre bransjer og rammer stadig bredere. Dette er hardt for dem som blir rammet personlig, det er hardt for lokalsamfunn som rammes, og det er farlig for norsk leverandørindustris evne til å levere når aktiviteten tar seg opp igjen.

Industriens konkurransekraft er industriens eget ansvar, sier olje- og energiministeren – mens titusener må gå. Dette er en holdning som står i skarp kontrast til politikken som har blitt ført under andre regjeringer, en politikk som har støttet opp under norsk leverandørindustri, og bidratt til at den har tatt en ledende internasjonal posisjon.

Aldri før har vi hatt en så passiv og tiltaksløs regjering i en krisetid for landets største næring. Det er åpenbart at regjeringens passivitet fører til tap av kompetanse og tapte muligheter. Oljeselskapene kutter sine kostnader ved å presse sine underleverandører, utsette prosjekter og redusere vedlikehold. Resultatet er en rekordhøy ledighet og en industri som dag for dag mister både kompetanse og kapasitet.

Siden tiltredelsen har regjeringen sagt at den følger situasjonen nøye. Men 130 000 arbeidsledige trenger ikke tilskuere, de trenger en regjering som har handlekraft. Når vil vi få se en oljeminister som tar tak i situasjonen for leverandørindustrien, og leverer tiltak som gir økt aktivitet og sikrer kapasitet og kompetanse i den tunge situasjonen som er for hele bransjen i disse dager?


Les hele debatten