Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Datert: 05.10.2016
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Justissektoren er langt unna likestillingsmål ministeren sier han vil nå, og situasjonen for kvinner i fengsel er alvorlig. Mens mannlige innsatte blir tilgodesett med flere millioner kroner årlig til soning i Nederland, strupes budsjettene for innsatte i Norge, og rammer kvinnelige innsatte. Arbeiderpartiet kompenserte Bredtvedt for den såkalte ABE-reformen i 2016-budsjettet og har fulgt opp flere av punktene i rapporten om kvinners soningsforhold.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre soningen for kvinner i fengsel?


Les hele debatten