Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til landbruks- og matministeren

Om å vurdere tiltak som kan styrke konkurranseevnen til de norske grønnsakprodusentene, med bakgrunn i at importvernet for grønnsaker over tid er betydelig svekket og at den norske produksjonen av frossengrønnsaker står i fare

Datert: 06.10.2016
Besvart: 12.10.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): I møte med Findus Tønsberg den 28. september i år fikk vi høre at den norske produksjonen av frossengrønnsaker står i fare grunnet svekket konkurranseevne for norske grønnsaker. Grunnen er at importvernet for grønnsaker over tid er betydelig svekket, og at tollsatser på utenlandske grønnsaker er lave. Findus foredler i dag grønnsaker fra en rekke norske produsenter.

Vil statsråden se nærmere på denne saken, og vurdere tiltak som kan styrke konkurranseevnen til de norske grønnsakprodusentene?


Les hele debatten