Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Datert: 12.10.2016
Spørsmålet er trukket tilbake

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): 28. mai i år vedtok medlemslandene i WHO et mål om at hepatitt C skal utryddes innen 2030. Helse- og omsorgsdepartementet har lagt fram en nasjonal strategi mot hepatittinfeksjoner. Både fra sykehushold og brukerorganisasjoner på rusfeltet har det kommet kritikk av at den nasjonale strategien både opererer med feil tall på nysmitte, og at Norge ikke følger opp forpliktelsene overfor WHO med å utrydde hepatitt C i Norge innen 2030.

Mener statsråden at den nasjonale strategien mot hepatittinfeksjoner vil utrydde hepatitt i Norge innen 2030?


Les hele debatten