Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

Om statsministeren, nå som listen over kutt begynner å bli klar og tydelig, har noen beskjed til fattige mennesker og syke mennesker som får det tøffere pga. hennes budsjett

Datert: 12.10.2016
Besvart: 12.10.2016 av statsminister Erna Solberg

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Forskjellene øker i Norge, og denne regjeringen heier den utviklingen fram. Regjeringen tar fra fattige og syke, fra folk som har det vanskelig, og så gir den rundhåndet til dem som har mest og har det best. Listen over smålige og usosiale kutt i dette statsbudsjettet er lang. Det er mange som rammes. Det er uføre forsørgere, det er kronikere, det er funksjonshemmede, barnefamilier på asylmottak, folk som mister jobben osv. Disse smålige kuttene gjennomføres i en situasjon hvor regjeringen bruker hemningsløst mye oljepenger, og hvor skattekuttene nå passerer 20 mrd. kr. I dette budsjettet får de aller rikeste i Norge nok en gang milde gaver fra regjeringen, som gjør at formuene deres kan vokse seg enda litt større.

Det sprer nok glede, tenker jeg, blant folk som har det tøft, at de kan få være med på dette spleiselaget for de rikeste. Kronikere kan bidra med høyere egenandel på fysioterapi, 250 utviklingshemmede eller andre kan bidra med å miste de varig tilrettelagte arbeidsplassene sine, uføre foreldre kan stramme livreimen for barna sine enda litt mer, og folk som har mistet jobben, får lov til å skatte av sluttavtalen sin – alt dette for å bidra til den nødvendige dugnaden for de rike.

Jeg lurer på om statsministeren, nå som denne listen over kutt begynner å bli klar og tydelig, har noen beskjed til fattige mennesker og syke mennesker som får det tøffere pga. hennes budsjett. Vil hun f.eks. takke dem for det sjenerøse bidraget de nå gir til det spleiselaget for de rikeste som statsministeren har satt i gang?


Les hele debatten