Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Om hvordan regjeringen vil oppnå målene i EUs vanndirektiv uten å gi de nødvendige midlene til det lokale arbeidet

Datert: 13.10.2016
Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren
Besvart: 19.10.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Da Norge tok inn EUs direktiv, ble det gjort et anslag på kostnad hvor vi nå har et etterslep på 300 millioner kroner og ett år igjen av planarbeidet. Stortinget gjorde et enstemmig vedtak om å innføre vanndirektivet og innlemmelse i EØS-avtalen med finansieringsbehovet og den finansieringen som ble anslått i regjeringsproposisjonen.

Hvordan vil regjeringen oppnå målene i EUs vanndirektiv uten å gi de nødvendige midlene til det lokale arbeidet?


Les hele debatten