Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til samferdselsministeren

Om når avklaringen om en lovhjemmel for kommunene til å innføre lavutslippssoner kommer

Datert: 27.10.2016
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 09.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Stortinget vedtok 3. mai en lovhjemmel for kommunene til å innføre lavutslippssoner, og departementet sendte en forskrift på høring med frist 22. august. Der var § 3 om biltyper som omfattes, og § 19 om å kunne kombinere lavutslippssoner og miljødifferensierte avgifter i strid med Stortingets innstilling. Det haster for kommunene å få forskriften på plass. På skriftlig spørsmål svarte statsråden 5. september at han ville ha mer tid til å gjennomgå uttalelsene før han konkluderte.

Har statsråden gjennomgått dem, og når kommer avklaringen?


Les hele debatten