Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til næringsministeren

Om hvordan statsråden vil sikre at regelverket for offentlige anskaffelser sikrer nok lærlingplasser

Datert: 01.11.2016
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 09.11.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I forslag til forskrift om krav om lærlinger i offentlige anskaffelser økes terskelverdien fra 500 000 kroner til 1,1 mill. kroner for statlige oppdragsgivere og 1,75 mill. kroner for andre. Stortingets flertall var enig i at terskelverdien skulle heves noe. Et av regjeringens mål med endringene av anbud var å sette krav om lærlinger i anbudskontrakter. Økningen vil føre til at mange kontrakter ikke vil få krav om lærling.

Hvordan vil statsråden sikre at regelverket for offentlige anskaffelser sikrer nok lærlingplasser?


Les hele debatten