Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hvorvidt det er Norge verdig, at en ung litauer som ble skadet etter få dagers underbetalt jobb i Norge og ble 70 pst. ufør, ikke har fått yrkesskadeerstatning, eller om statsråden vil revurdere regjeringens tidligere stans i arbeidet med ny lov om yrkesskade

Datert: 03.11.2016
Besvart: 09.11.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): I 2013 ble en ung litauer skadet etter få dagers underbetalt jobb i Norge og ble 70 pst. ufør, men har ennå ikke fått yrkesskadeerstatning. Statsadvokaten påla ny etterforskning. Arbeidstilsynet hadde ikke sjekket saken godt nok. Yrkesskadeforsikringsforeningen viser til en særregel i EØS-regelverket om at han ikke faller inn under den norske yrkesskadeforsikringsloven.

Synes statsråden dette er en situasjon som er Norge verdig, eller vil hun nå revurdere regjeringens tidligere stans i arbeidet med ny lov om yrkesskade?


Les hele debatten