Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan statsråden vil rette opp i at anbudskonkurransen om helseforetakenes ambulansehelikoptertjenester for årene 2018-2024 endte med valget av bare én privat leverandør og nedbygging av helikopterkapasiteten i Nord-Norge

Datert: 03.11.2016
Besvart: 09.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Anbudskonkurransen om helseforetakenes ambulansehelikoptertjenester for årene 2018-2024 endte med valget av bare én privat leverandør for de flyoperative tjenestene og med nedbygging av helikopterkapasiteten i Nord-Norge. Dette svekker kapasitet og beredskap til befolkningen i Nord-Norge, både i dagliglivets akuttmedisinske situasjoner og ved ulykker, hevder medisinsk personell i et innlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Hvordan vil statsråden rette opp dette?


Les hele debatten