Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje- og energiministeren

Om hvordan regjeringen skal få LO til å gå for oljeboring i Lofoten, med bakgrunn i at olje- og energiministeren sier forbundene uttaler seg mot bedre vitende

Datert: 03.11.2016
Besvart: 09.11.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): En rekke LO-forbund har den siste tiden fattet vedtak om at de for Lofoten, Vesterålen og Senja ikke støtter en konsekvensutredning av oljevirksomhet, en prosess som ifølge petroleumsloven er første steget for å åpne et havområde for oljeboring. Olje- og energiministeren sier at de fire forbundene uttaler seg mot bedre vitende, og at voksenopplæring må til.

Hvordan skal regjeringen drive voksenopplæring for å få LO til å gå for oljeboring i Lofoten, og skal opplæringen inkludere regjeringens støttepartier?


Les hele debatten