Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden støtter helseforetakenes syn på at det første protonsenteret bør bygges i Oslo, med bakgrunn i at det haster å få innført protonterapi som vil gi bedre strålebehandling for mange kreftpasienter, og det bør ikke brukes tid og ressurser på lokaliseringsdebatt

Datert: 04.11.2016
Besvart: 16.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I Prop. 1 S fra Helse- og omsorgsdepartementet legges det opp til å ta i bruk protonbehandling, og helseforetakene får i oppdrag å etablere et protonsenter innen 2022. Styrene i alle de fire helseforetakene har vedtatt at hvis det skal bygges et senter, 'vil det være naturlig å starte utbyggingen i Oslo'. Det haster å få innført protonterapi som vil gi bedre strålebehandling for mange kreftpasienter, og det bør ikke brukes tid og ressurser på lokaliseringsdebatt.

Støtter statsråden helseforetakenes syn på at det første senteret bør bygges i Oslo?


Les hele debatten