Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

Om når ein vil setje i gong planlegginga av E39 mellom Byrkjelo og Sandane og følgje opp Stortinget sitt vedtak frå 2015

Datert: 03.11.2016
Besvart: 16.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): I NRK Sogn og Fjordane si morgonsending kunne ein i dag høyre at det frå Statens vegvesen si side ikkje er sett i gong arbeid med planlegging av E39 mellom Byrkjelo og Sandane. For eit år sidan feira ein lokalt at ein samstemt transportkomité løyvde 1 mill. kroner til utbetring av flaskehalsane på strekninga. Eg stilte skriftleg spørsmål til statsråden om saka 23. oktober, men ber statsråden utdjupe følgjande:

Når vil ein setje i gong planlegginga og følgje opp Stortinget sitt vedtak frå 2015?


Les hele debatten