Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til samferdselsministeren

Om hvordan statsråden vil sikre at folk får aviser omdelt på lørdager, med henvisning til at mange opplever å ikke få utlevert aviser etter at Posten avviklet sitt tilbud på denne dagen

Datert: 09.11.2016
Besvart: 16.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Vi kan lese i flere medier at mange opplever å ikke få utlevert aviser på lørdager etter at Posten avviklet sitt tilbud på denne dagen. Dette strider mot Stortingets intensjon. En samlet komité uttalte: 'Komiteen vil be departementet følge opp intensjonen i loven og sørge for at det kommer på plass en god løsning som sikrer tilgang til papiraviser på lørdag i hele landet.'

Hvordan vil statsråden sikre at folk får aviser omdelt på lørdager?


Les hele debatten