Spørretimespørsmål fra Truls Wickholm (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorfor statsråden mener det ideologiske målet om mer privatisering i eldreomsorgen er viktigere enn å stoppe konkurransen basert på dårlige lønns- og arbeidsvilkår

Datert: 10.11.2016
Besvart: 16.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Høyre og Fremskrittspartiet er tydelige på at de ønsker betydelig mer privatisering i eldreomsorgen. Dessverre er det en kjensgjerning at dårligere lønns- og arbeidsvilkår er et av de sterkeste konkurransefortrinnene private omsorgstilbydere bruker.

Hvorfor mener ikke statsråden dette er et problem, og hvorfor mener han det ideologiske målet om mer privatisering er viktigere enn å stoppe denne konkurransen basert på dårlige lønns- og arbeidsvilkår?


Les hele debatten