Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til helse- og omsorgsministeren

Om at ein ny Sintef-rapport viser at over halvparten av dei som søker om hjelp i siste fase av livet, ikkje får det, og kvifor regjeringa brukar så lang tid på dette viktige arbeidet

Datert: 10.11.2016
Besvart: 16.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Ein ny Sintef-rapport viser at over halvparten av dei som søker om hjelp i siste fase av livet, ikkje får det, der det står at 'personer med demens [...] er en gruppe som tilsynelatende i svært liten grad mottar noe særskilt organisert palliativt tilbud'. I juni 2015 ba Stortinget regjeringa setje ned eit utval. Utvalet blei sett ned i mai 2016, og skal levere innstillinga innan utgangen av 2017.

Kvifor brukar regjeringa så lang tid på dette viktige arbeidet?


Les hele debatten