Spørretimespørsmål fra Marianne Aasen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om at mange kommuner er kritiske til endret investeringstilskudd til Husbanken for heldøgns plasser i pleie- og omsorgssektoren fordi det går ut over nødvendig oppgradering av allerede eksisterende bygg, og hvorfor ikke regjeringen hører på sine egne i denne saken

Datert: 10.11.2016
Besvart: 16.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Regjeringen har endret investeringstilskuddet til Husbanken for heldøgns plasser i pleie- og omsorgssektoren. Det har alvorlige konsekvenser for mange kommuner, deriblant Bærum. Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog, er kritisk fordi det går ut over nødvendig oppgradering av allerede eksisterende bygg. Hun og Torbjørn Espelien fra Bærum Fremskrittsparti advarer at eldreomsorgen vil bli dårligere som følge av dette.

Hvorfor hører ikke regjeringen på sine egne i denne saken?


Les hele debatten