Spørretimespørsmål fra Sonja Mandt (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan statsråden kan si seg fornøyd med at man ved utgangen av 2016 vil mangle 6 120 dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens, med bakgrunn i at det er behov for til sammen 9 200 plasser innen 2020

Datert: 10.11.2016
Besvart: 16.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet vil det være behov for til sammen 9 200 dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens innen 2020. Helse- og omsorgsdepartementet anslår av man ved utgangen av 2016 vil mangle 6 120 plasser for å nå det anslåtte behovet.

Hvordan kan statsråden si seg fornøyd med dette i denne regjeringens siste budsjett?


Les hele debatten