Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til fiskeriministeren

Om viktige fiskeripolitiske prinsipper som vil komme opp til debatt, og hvorvidt statsråden vil ha færre reguleringer og mer liberalisering, på bekostning av fellesskapet

Datert: 17.11.2016
Besvart: 23.11.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): I månedene som kommer vil viktige fiskeripolitiske prinsipper komme opp til debatt. Ressursfordelingen mellom privatkapital og fellesskapet kommer opp til behandling både i sak om leveringspliktene i torskefisket i nord og i utredningen som blir gjort av Eidesen-utvalget, som ser på kvotesystemet i fiskeflåten.

Vil statsråden også her ha færre reguleringer og mer liberalisering, på bekostning av fellesskapet, i tråd med de signaler som gis i Fremskrittspartiet sitt forslag til nytt partiprogram?


Les hele debatten