Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvilke grep statsråden har tatt for å hindre ulikheter i helsetilbudet, med henvisning til kutt i tjenester som følge av at midler føres fra offentlige sykehus til private aktører

Datert: 24.11.2016
Besvart: 30.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Helseministeren har innført det som kalles for en reform, som er å føre midler fra offentlige sykehus til private aktører, samt iverksatt ABE-kutt i helsetjenesten. For Sørlandet sykehus betyr dette at de er inne i en kritisk økonomisk situasjon. Revmatologisk avdeling ble bedt om å kutte i sine tilbud, noe som ville gått ut over kronikergrupper og spesielt kvinner. Slike tiltak forsterker ulikhetene i helsetjenesten.

Hvilke grep har statsråden tatt for å hindre ulikheter i helsetilbudet?


Les hele debatten