Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

Om når arbeidsledige på Vestlandet kan forvente at regjeringens skattekutt til de rikeste bidrar til å skape nye arbeidsplasser

Datert: 24.11.2016
Besvart: 30.11.2016 av finansminister Siv Jensen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Det viktigste økonomiske skillet går mellom dem som er innenfor og dem som er utenfor arbeid. Under denne regjeringen har ledigheten økt med 30 pst. Andelen personer i arbeid er den laveste på 20 år. Det skapes nesten ikke jobber i privat sektor. I oktober sa finansministeren at ledighetstoppen er nådd, men ferske tall fra SSB og Nav viser derimot at ledigheten har fått bite seg fast på et rekordhøyt nivå det siste året.

Når kan arbeidsledige på Vestlandet forvente at regjeringens skattekutt til de rikeste bidrar til å skape nye arbeidsplasser?


Les hele debatten