Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvorvidt det vil bli lagt fram en plan for Stortinget før jul om lokalisering av nye og eksisterende statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, og om de ansattes organisasjoner og Oslo kommune er blitt involvert i prosessen

Datert: 24.11.2016
Besvart: 30.11.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I avtalen om nytt inntektssystem for kommunene mellom regjeringspartiene og Venstre heter det at det innen utgangen av 2016 skal legges fram en plan for Stortinget om lokalisering av nye og eksisterende statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Da avtalen ble lagt fram ble omfanget sammenlignet med Bondevik II-regjeringens utflytting av ca. 1 000 arbeidsplasser. Dette vil få stor betydning for de ansatte og deres familier og for Oslo kommune.

Vil planen bli lagt fram før jul mens Stortinget er samlet, og er de ansattes organisasjoner og Oslo kommune blitt involvert i prosessen?


Les hele debatten