Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Om regjeringen vil følge opp forslaget om at IKT-selskapene skal ha en lagringsplikt på 6 måneder for IP-adresser ved kommunikasjon på nettet, med henvisning til at politiet vil få bedre muligheter til å avdekke overgrep mot barn og bekjempe annen nettkriminalitet

Datert: 05.01.2017
Besvart: 11.01.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I Dagsrevyen 23. november 2016 lanserte stortingsrepresentant Ropstad et forslag fra Kristelig Folkeparti om at IKT-selskapene skal ha en lagringsplikt på 6 måneder for IP-adresser ved kommunikasjon på nettet. Kripos gav aktiv støtte til forslaget, som vil gi politiet bedre muligheter til å avdekke barneporno og overgrep mot barn, men også til å bekjempe annen nettkriminalitet og terror. Tidligere har Arbeiderpartiet og Høyre gått inn for 3 måneders lagringsplikt i forbindelse med behandlingen av datalagringsdirektivet.

Vil regjeringen følge opp forslaget fra Kristelig Folkeparti?


Les hele debatten