Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til statsministeren

Om hvordan regjeringen vil gjenopprette den balansen som ulveforliket representerer, med bakgrunn i at man har lagt seg på en terskel som har gjort at forliket neppe hadde blitt inngått hvis vedtaket fattet av Klima- og miljødepartementet hadde vært fasit

Datert: 11.01.2017
Besvart: 11.01.2017 av statsminister Erna Solberg

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Først kan det være fristende å si at de signalene som kom fra Høyres programkomité når det gjelder skatt, syns jeg var veldig interessante. Jeg kan la det være med det.

Vi vet at like før jul, den 22. desember, så ble det fattet et vedtak i Miljødepartementet som har satt mange sinn i kok. Ulv er et følsomt tema – om ikke statsministeren var klar over det før, så er hun det sikkert nå. Vi vet alle at det ulveforliket som ble inngått her på huset før sommeren, er et ganske finstemt forlik, for det er vel kjent at det var partier som ville gå både kortere og lenger enn det forliket faktisk representerer. Problemet med det vedtaket som er fattet av Klima- og miljødepartementet, er at det rokker betydelig ved den balansen som dette forliket faktisk representerer. I sum kan man vel si at når det gjelder den vurderingen av hvilken skade og hvilket potensielt skadeomfang som ulv representerer, har man lagt seg på en terskel som har gjort at forliket neppe hadde blitt inngått på samme måte hvis dette hadde vært fasit.

Mitt spørsmål til statsministeren er: Hvordan vil regjeringen nå gjenopprette den balansen som ulveforliket representerer?


Les hele debatten