Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å effektivisere godkjenning av utstyr som gir nye måter å måle blodsukker på, som forbedrer diabeteskontroll og bedrer livskvalitet

Datert: 11.01.2017
Fremsatt av: Dag Helge Frøisland (V)
Besvart: 18.01.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Nye måter å måle blodsukker på som forbedrer diabeteskontroll og bedrer livskvalitet, finnes. Et eksempel på dette er blodsukkermåling kalt Libre-Frihet! Barn må stikke seg i fingeren fordi regjeringen ennå ikke har tatt grep for at denne typen nye hjelpemidler vurderes og godkjennes for blåreseptordningen raskt. Dagens godkjennelsesrutiner synes tungvinte og byråkratiske. Høyre lovte å effektivisere byråkratiet.

Hva vil statsråden gjøre for å effektivisere godkjenning for denne typen utstyr?


Les hele debatten