Spørretimespørsmål fra Abid Q. Raja (V) til innvandrings- og integreringsministeren

Om hvilke retoriske grep statsråden planlegger å ta for å skape et debattklima i Norge som ikke fremmer hverdagsrasisme, men hverdagsintegrering slik statsminister Erna Solberg tok til orde for i sin nyttårstale

Datert: 23.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Abid Q. Raja (V)

Spørsmål

Abid Q. Raja (V): Politisk retorikk kan bidra til å fremme aksept for innvandrere, både for etniske og religiøse minoriteter. Statsrådens retorikk har skapt debatt om hvorvidt retorikken og 'lik og del'-praksisen bidrar til å skade målet om integrering av innvandrere og av innfødte nordmenn med annen opprinnelse enn etnisk norsk.

Hvilke retoriske grep planlegger statsråden å ta for å skape et debattklima i Norge som ikke fremmer hverdagsrasisme, men hverdagsintegrering slik statsminister Erna Solberg tok til orde for i sin nyttårstale?


Les hele debatten