Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvilke tiltak som planlegges for å beskytte barn mot vold og overgrep, og når vi kan vente at det kommer en sak til Stortinget

Datert: 25.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Barn må beskyttes mot vold og overgrep. De skal ikke være nødt til å føle seg utrygge i sitt eget hjem. Likevel ser vi at dagens taushetsregler, eller mangel på kunnskap om dem, kan stå i veien for å hjelpe barn mot vold og overgrep. I juni i fjor fremmet Arbeiderpartiet en rekke forslag til tiltak. Statsråden svarte at arbeidet allerede var i gang. Saken haster, men den ser ikke ut til å stå på lista over saker til Stortinget denne våren.

Hvilke tiltak planlegges, og når kan vi vente at de kommer til Stortinget?


Les hele debatten